Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommentar till artiklar i media

Måndag 12 september publicerade Bloomberg en artikel rörande Kommuninvest och Riksbankens pågående program för köp av statsobligationer (”stödköpsprogrammet”).

Artikeln, samt andra som baserats på denna, ger intryck av att Kommuninvest har en uppfattning om en eventuell utökning av stödköpsprogrammet till att omfatta även kommunobligationer.

Kommuninvest vill tydliggöra att vi varken rekommenderar eller avråder till sådana eventuella köp. Ett eventuellt beslut fattas av Riksbanken och kan ha både positiva och negativa konsekvenser.