Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest lånar upp 10 miljarder med minusränta

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 10,5 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. På tisdagen emitterade Kommuninvest 1,25 miljarder dollar (10,5 mdkr) i en fastränteobligation med 3 års löptid. Omräknat i svenska kronor och till rörlig ränta motsvarar räntan -0,58 procent. Orderboken översteg 1,5 miljarder dollar och drygt 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker och offentliga institutioner. En annan stor köpargrupp var banker, som använder Kommuninvests obligationer i sina likviditetsportföljer.

Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar:

– Kommuninvest beviljar sedan 1 september 2015 utlåning med minusränta, som ett led i vår ambition att kostnadsfördelar i vår upplåning alltid ska komma kommuner och landsting till del. Men det är inget som påverkar vår lönsamhet eftersom vi lånar upp till ännu större minusränta än vad vi lånar ut.

Under perioden januari till juni i år betalade Kommuninvest ut 62,8 miljoner kronor i minusränta.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 274 kommuner och 10 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 370 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se