Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Christian Ragnartz ny chefsstrateg på Kommuninvest – byter Stockholm mot Örebro

Christian Ragnartz, 45, tidigare chefsstrateg och chef för förvaltningen på AP7, är sedan 1 september 2016 ny chefsstrateg på Kommuninvest. Närmast kommer han från Finansinspektionen, där han som biträdande områdeschef ansvarade för frågor och regelverk kopplade till de finansiella marknaderna. Christian Ragnartz har även lång erfarenhet från Riksbanken och förvaltningen av valutareserven, bland annat som ansvarig för portföljanalysgruppen och portföljförvaltare.

 

Tre frågor till Christian:

Vad är det som lockar hos Kommuninvest?

– Jag har under nästan hela min karriär arbetat med stora tillgångsportföljer på myndigheter. Att få kombinera kapitalförvaltning och portföljteori med ett viktigt samhällsuppdrag är något som alltid lockat mig. I en statlig eller kommunal verksamhet är den kopplingen lättare att göra än hos en privat aktör. Kommuninvest har funnits på min radar i många år.

– Kommuninvests uppdrag är inte helt olikt mina tidigare arbetsgivares fast inom skuldförvaltning. Om något så är kopplingen ännu mer direkt mellan Kommuninvests arbete och samhällsnytta, eftersom man varje dag kan se värdet av att Kommuninvest genom samarbete tillvaratar kommunernas komparativa fördelar.

– Att organisationen visade sig vara väldigt modern och flexibel och i framkant avseende teknik och arbetssätt gjorde att det som jag trodde var ett stort hinder – pendlingen från Stockholm till Örebro – inte alls var det.

Vad hoppas du kunna tillföra?

– Förhoppningsvis kan jag bidra med erfarenhet av hur andra stora kapitalförvaltare arbetar och kopplar sina förvaltningsuppdrag till samhällsnyttan. Både Riksbankens och AP7:s förvaltning är i många avseenden föredömen. Jag har arbetat med många olika tillgångsslag och globala kapitalmarknader, vilket jag tror kan vara värdefullt.

– AP7 har förutom ett intressant förvaltningsuppdrag även ett tydligt uppdrag och syfte – enkelt uttryckt att vara ett bättre alternativ än den privata marknaden – och här finns ju stora likheter med Kommuninvests uppdrag att vara det bästa alternativet för kommunerna.

Vad innebär din roll på Kommuninvest?

– Jag är anställd som chefsstrateg på affärsavdelningen och kommer att arbeta brett med utvecklingsarbete och övergripande strategier.

– Jag ser fram emot att arbeta avdelningsövergripande, det som vi gör på affärssidan påverkar ju alla andra avdelningar och vice versa. Dagens regelverksförändringar, systemberoende och snabba förändringar på såväl upp- som utlåningssida gör det helt nödvändigt med samarbete över hela organisationen.

Christian RagnartzPressbild på Christian Ragnartz hämtas under länken nedan:

https://kommuninvest.se/om-oss/press/

Kommentar från Kommuninvests vice VD Maria Viimne, chef för affärsavdelningen

– Efter en längre tids expansion och regelverksdrivna personalförstärkningar sätter vi nu alltmer fokus på affärsanalys och kunderbjudande. Christian är som klippt och skuren för den nya tjänsten som chefsstrateg på affärsavdelningen, och vi är mycket glada över att ha kunnat locka honom till Örebro.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 274 kommuner och 10 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 370 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kontaktinformation

Björn Bergstrand,
Chef för Medierelationer
Tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se