Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans Tillgång är nu lanserad

Efter ett års utveckling har KI Finans nu kompletterats med en modul för Finansiella Tillgångar, dvs. placeringsportföljer.  Modulen stöder hantering, rapportering, bokföring med mera av portföljer innehållande fonder, aktier, obligationer, alternativa placeringar etc. och är framtagen speciellt för Kommuninvests kunder och deras behov.

Axplock:

  • Visar innehav, marknadsvärden, anskaffningsvärden, avkastning, riskmått, med mera på daglig basis.
  • Tillhandahåller analys- och rapportverktyg.
  • Förenklar uppföljning av kickback-avtal.
  • Automatisk generering av bokföringsunderlag och filer.
  • Stöd för utveckling av finansförvaltning.

Kontakta kundgruppen för mer information eller en demo.

kundgruppen@kommuninvest.se