Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans kompletteras med tillgångsmodul den 7 november

Skuldförvaltningstjänsten KI Finans kompletteras den 7 november med ett verktyg som hanterar finansiella tillgångar. Systemet hanterar relevant information som innehav, transaktioner, marknadsvärden, avkastning, riskmått och underlag för bokföring. Systemet stöder front-, middle- och back office funktioner samt förenklar framtagandet av rapporter och  analyser för olika portföljer. Det underliggande systemet är väl beprövat för tillgångsförvaltning och används av banker, stiftelser och fonder. Kommuninvest tillhandahåller uppdateringar värdepappersregistret och marknadspriser, standard kontoplan samt all drift, support och utbildning.

Kommuninvests ambition är att KI Finans, med hjälp av moduler som Skuld och Tillgång, på sikt kommer att kunna ge en helhetsbild över en organisations balansräkning och framtida kapitalbehov.

Fördelar med KI Finans Tillgång:

  • Visar innehav, marknadsvärden, anskaffningsvärden, avkastning, m.m. på daglig basis.
  • Möjliggör att samla relevant dokumentation digitalt.
  • Tillhandahåller analys- och rapportverktyg.
  • Förenklar uppföljning av kickback avtal.
  • Automatiserat skapande av bokföringsunderlag och filer.
  • Stöd för utveckling av finansförvaltningen.

Fördelar med system via Kommuninvest:

  • En stabil aktör med samhällsansvar, som ägs av användarna av KI Finans.
  • Fristående från kapitalförvaltare och konsulter.

För mer information, kontakta
kundgruppen@kommuninvest.se
 010-470 88 20