Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya indikatorer på Finanspolicyn – Del av utestående skuld per lånetyp. Antal affärer överstigande gränsvärde (x) av utestående skuld.

Finanspolicyn supportar nu beräkningen två nya nyckeltal:

  • Andel (%) av vald/valda lånetyp/lånetyper i förhållande till total skuld.
  • Antal enskilda affärer som överstiger ett valt gränsvärde (andel) av total skuld.