Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Snitträntor med omvandling till Act/360 eller 30/360 räntebas supportas nu fullt ut

Nu finns full support för de olika räntemetoder som kan förekomma hos olika användare vad gäller ränteberäkningsbasen. Detta är speciellt intressant för de som vill beräkna en momentan snittränta (dvs. per ett visst datum) med tex Act/360 som bas. Snitträntor fås genom att gruppera affärerna på en rapport, t.ex. efter låntagare, motpart eller annan portfölj och inkludera ”Aktuell Räntesats” (med vald räntebas).

Följande supportas nu:

  • Aktuell Räntesats (30/360) periodstart
  • Aktuell Räntesats (30/360) periodslut
  • Aktuell Räntesats (Act/360) periodstart
  • Aktuell Räntesats (Act/360) periodslut
  • Aktuell Räntesats periodstart
  • Aktuell Räntesats periodslut

De två sistnämnda visar aktuell ränta med avtalad räntebas rakt av, dvs. ingen konvertering (det är troligen oönskat att använda denna för snittränteberäkning – där bör man hellre välja en gemensam beräkningsbas för konsekvensen skull).