Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nyheter inför årsskiftet

Som ett led i Kommuninvests arbete med hållbarhet och digitalisering kommer vi från och med årsskiftet att göra vissa förändringar gällande pappersutskick till kunder och medlemmar.

  • Räntemeddelande kommer from den 1 januari 2017 inte att skickas ut. Information om räntesats och räntesättningsdag återfinns på låneavierna och i respektive lån i KI Finans.
  • Låneavier kommer även fortsättningsvis att skickas ut i pappersform. Kommuninvest hade för avsikt att sluta även med pappersutskick av dessa till årsskiftet, men vi har fått indikationer på att problem kan uppstå för vissa kunder. Det lyssnar vi på och väljer därför att avvakta tills vi har en lösning som vi är nöjda med.
  • Åtagandebesked, Insatskapitalbesked, Besked om överinsats, Förlagslånebesked, Räntebesked förlagslån, Engagemangsbesked och Borgensbesked kommer enbart att publiceras i KI Finans. Undantag är borgens- och engagemangsbesked till revisorer, som även denna gång kommer att gå ut i pappersform. Vi vill uppmana alla som är intresserade av att få dessa besked till sin revisor att se till att gällande postadress är Kommuninvest tillhanda senast 23/12.

Du kan enkelt få en påminnelse på mejlen när ett nytt dokument publicerats i KI Finans. Se den bilagda instruktionen.

Instruktion för påminnelser

Har du frågor gällande ovanstående är du varmt välkommen att kontakta din kundansvarige.

Hitta din kundansvarige