Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nytt fält för marginal i fasträntelån

Nu finns möjlighet att registrera en marginal även i fasträntelån. När affären har status utkast kan man under sektionen ”Räntetyp” ange en marginal. Fortfarande ska räntesatsen i lånen anges inklusive marginalen. Fältet marginal är bara en upplysning och påverkar inga beräkningar.

I en balansrapport kan nyckeltalet ”Räntetyp/Marginal” väljas för att se marginalen specificerad.