Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lanserar K2302, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2302, får förfall den 22 februari 2023. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med minst 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar idag cirka 50 procent av kommunsektorns totala låneskuld, med en betydande andel av upplåningen i det svenska obligationsprogrammet. Totalt utestående volym uppgår till cirka 150 miljarder kronor i sju obligationer.

– Vårt obligationsprogram i svenska kronor är nu väl utbyggt, och fokus ligger på att vårda och utveckla programmet i linje med kommunsektorns upplåningsbehov. Vi ser också att våra kunder tenderar att välja något längre löptider. Detta motiverar lanseringen av K2302 som blir en rak 6-åring, säger Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager på Kommuninvest.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att cirka 50 procent av den totala upplåningen ska ske i svenska kronor, givet marknadsförutsättningar och med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla. Under 2017 planerar Kommuninvest att låna upp totalt ca 100 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 287 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 275 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se