Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Räntebindning på framtida datum

Nyckeltalet räntebindning kan nu beräknas även på framtida datum. Nyckeltalet kan dels visas på finanspolicys som är framåtblickande, och dels visas på periodiska rapporter som körs på framtida datum. Simulerade lån kan läggas till för att ta med kommande upplånings påverkan på måttet. Däremot beräknas inte framtida räntebindning på lån som lagts till genom refinansieringsantaganden.