Bugg i nyckeltalet ”Räntekänslighet (100 bp)” är nu åtgärdad

Problemet med att nyckeltalet inte räknat rätt är nu åtgärdat.