Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nu står svenska kommuner och landsting bakom de tre största gröna obligationerna från Sverige

Tack vare den fortsatt goda inströmningen av gröna låneansökningar kunde Kommuninvest under veckan emittera sin tredje gröna obligation. Denna gång blev det av kostnadsskäl en transaktion i dollar, och storleken 500 miljoner dollar. Efterfrågan var stor. Efter två timmar översteg orderboken 1,2 miljarder dollar, och prisnivån justerades därefter två gångar. Slutlig orderbok uppgick till 700 miljoner dollar. Tack vare den stora efterfrågan uppskattar vi att upplåningen kunde göras cirka 2 baspunkter lägre än om vi hade emitterat en normal obligation. Efter att ha emitterat två rekordstora obligationer under 2016, står nu Kommuninvest bakom de tre största gröna obligationerna som hittills emitterats i Sverige.

Men detta är helt och hållet tack vare att våra kunder fortsätter att efterfråga gröna lån för att finansiera investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. I mitten av maj hade Kommuninvest godkänt totalt 19,4 miljarder kronor till närmare 100 investeringsprojekt i ett 60-tal svenska kommuner och landsting. Den fullständiga projektlistan finns här.

Kommuninvests gröna obligationer har köpts av flera välkända investerare med placeringsmandat för gröna obligationer, som Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Sjunde AP-Fonden, Folksam-gruppen, Nordiska Investeringsbanken, SPP Storebrand samt FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF). Bland investerarna vid veckans gröna obligation i dollar ingick Affirmative IM Partners, Amundi, Andra AP-fonden, pensionsfonden för lärare i Kalifornien (CalSTRS), Praxis Impact Bond Fund och SEB Investment Management. Ungefär 2/3 av den slutliga orderboken utgjordes av gröna investerare.