Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest står nu bakom de tre största gröna obligationerna från Sverige

Kommuninvest mötte stor efterfrågan när det kommunala låneinstitutet på tisdagen emitterade sin tredje gröna obligation, om 500 miljoner dollar. Efter två timmar översteg orderboken 1,2 miljarder dollar, och prisnivån justerades därefter två gångar. Slutlig orderbok uppgick till 700 miljoner dollar. Efter att ha emitterat två rekordstora obligationer under 2016, står nu Kommuninvest bakom de tre största gröna obligationerna som hittills emitterats i Sverige.

Kommuninvests gröna obligationer finansierar utlåning till kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. I mitten av maj hade Kommuninvest godkänt totalt 19,4 miljarder kronor till närmare 100 investeringsprojekt i ett 60-tal svenska kommuner och landsting.

Kommentar från Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest:

– Nu känner vi, med tre gröna obligationer och efter att ha publicerat vår första gröna återrapportering till investerare, att vi verkligen har etablerat vårt gröna ramverk på marknaden. Vi är återigen glada för det starka intresset för gröna obligationer från Kommuninvest, och särskilt glada för en diversifierad och högkvalitativ orderbok, med ett flertal välrenommerade gröna investerare.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, är övertygad om att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen.

– Kommunsektorn investerar för långt över 100 miljarder kronor varje år, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur, säger han. Att så många kommuner nu väljer Gröna lån för sina investeringar vittnar om ett starkt intresse för att synliggöra de åtgärder man vidtar för att hantera lokala och globala klimatutmaningar.

Utlåningschefen Björn Söderlundh uppskattar att 15-20 procent av Kommuninvest totala utlåning kan vara grön inom några år, eller cirka 40-55 miljarder med aktuell utlåningsvolym.

– I en stor del av svenska kommuners investeringar finns ett tydligt fokus på hållbarhet och miljönytta, säger Björn Söderlundh. Många kommuner är intresserade av att kunna erhålla en miljömärkning på lån som finansierar dessa investeringar.

Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling. Totalt har gröna obligationer till ett värde av närmare 250 miljarder USD hittills emitterats, i över 20 valutor och i alla världsdelar. I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier väntas marknaden fortsätta växa snabbt.

Kommuninvests gröna obligationer har köpts av flera välkända investerare med placeringsmandat för gröna obligationer, som Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Sjunde AP-Fonden, Folksam-gruppen, Nordiska Investeringsbanken, SPP Storebrand samt FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF). Bland investerarna vid tisdagens gröna obligation i dollar ingick Affirmative IM Partners, Amundi, Andra AP-fonden, pensionsfonden för lärare i Kalifornien (CalSTRS), Praxis Impact Bond Fund och SEB Investment Management

Kommuninvests roll som möjliggörare för kostnadseffektiva gröna finansieringslösningar för offentliga investeringar har uppmärksammats av OECD i rapporten “Green Bonds: Country Experiences, Barriers and Options”. Rapporten publicerades 2016 till stöd för G20-ländernas särskilda arbetsgrupp för grön finansiering, G20 Green Finance Study Group.

 

För mer information

Se Press points (på engelska) för mer information. På sidan om Gröna obligationer går det att ta del av 2016 års återrapportering till investerare, Green Bonds Impact Report. Listan över godkända gröna investeringsprojekt finns nedan.

 

Bilder

Högupplösta bilder på Kommuninvests miljökommitté, inklusive bildtexter, finns på Kommuninvests hemsida (se längst ned på sidan, filstorlek ca 50 MB).

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer/Hållbarhetschef, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12, anders.gange@kommuninvest.se

 

Godkända projekt, Kommuninvests ramverk för Gröna obligationer, per 16 maj 2017

 

Projekt
ID
Låntagare Lån, mnkr* Projektkategori Beskrivning
1 ESKILSTUNA KOMMUN 165 Förnybar energi Vindkraft
2 SKELLEFTEÅ STADSHUS AB 650 Förnybar energi Vindkraft, Blaiken etapp 2 och
3
3 JÄRFÄLLA KOMMUN 317 Gröna byggnader Herrestaskolan i
Barkabystaden
4 KARLSTADS KOMMUN 900 Förnybar energi Sista utfasning av fossilt
bränsle i fjärrvärmeanläggning
5 BORÅS STAD 1 400 Förnybar energi Nytt kraftvärmeverk med
biobränsleeldning
6 ÅREHUS AB 44 Gröna byggnader Ny förskola, fyra avdelningar
inkl skolkök och matsal
7 BIOGASBOLAGET I
MELLANSVERIGE AB
49 Förnybar energi Biogasanläggning för
produktion av fordonsgas.
8 TRELLEBORGS KOMMUN 241 Kollektivtrafik Medfinansiering för Trelleborg
C (regionaltåg)
9 TROLLHÄTTAN TOMT AB 5 Gröna byggnader Energieffektivisering enligt
BELOK:s totalprojektmodell
(Myrtuvan och Byggnad 74)
10 TROLLHÄTTAN TOMT AB 43 Gröna byggnader Nybyggnad av skola/förskola
11 KARLSKOGA ENERGI OCH
MILJÖ AB
35 Vattenhantering Reningsverket ombyggt för att
klara EU krav beträffande
kväverening
12 KARLSKOGA ENERGI OCH
MILJÖ AB
250 Förnybar energi Producerar elkraft i 24
vattenkraftverk
13 KARLSKOGA ENERGI OCH
MILJÖ AB
190 Förnybar energi Energieffektivisering inom
huvudsakligen fossilbränslefria
energisystem
14 GÄVLE KOMMUN 120 Förnybar energi Producera Biogas från i
huvudsak matavfall som
uppgraderades till
fordonsbränsle.
15 KOMMUNFASTIGHETER I
KNIVSTA AB
164 Gröna byggnader Passivhus
16 UMEÅ KOMMUN 76 Kollektivtrafik Ultrasnabbladdade elbussar i
kollektivtrafiken
17 UMEÅ KOMMUN 300 Gröna byggnader Nya byggnader, förskolor och
skolor
18 UMEÅ KOMMUN 268 Gröna byggnader Specialbyggnader
Idrott/vård/förvaltingsbyggnader
19 UMEÅ KOMMUN 276 Gröna byggnader Energirenoveringar i
flerbostadshus
20 UMEÅ KOMMUN 675 Gröna byggnader Nyproduktion av lågenergihus
21 EKSTA
BOSTADSAKTIEBOLAG
119 Gröna byggnader Vallda Heberg äldreboende
22 EKSTA
BOSTADSAKTIEBOLAG
77 Gröna byggnader Vallda Heberg marklägenheter
23 SÖDERTÖRNS ENERGI AB 1 200 Förnybar energi Fjärrvärme Södertörn,
Stockholm
25 TROSABYGDENS
BOSTÄDER AKTIEBOLAG
33 Gröna byggnader SABO Kombohus
26 LINDESBERGSBOSTÄDER
AB
104 Gröna byggnader Ålkilsbacken – 70 hyresrätter
27 HÄRJEGÅRDAR
FASTIGHETS AKTIEBOLAG
25 Gröna byggnader SABO Kombohus
28 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG
AB
50 Gröna byggnader Förskola
29 VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG
AB
310 Gröna byggnader Skola
30 FALU ENERGI OCH VATTEN
AB
217 Vattenhantering Ny dricksvattenförsörjning
Falun
31 LANDSTINGET I VÄRMLAND 1 050 Gröna byggnader Nya byggnader
Operationscenter
32 LANDSTINGET I VÄRMLAND 724 Gröna byggnader Vårdbyggnad för medicinsk
service och internmedicinsk
vård vid Centralsjukhuset i
Karlstad
33 KUMBRO VIND AB 62 Förnybar energi Nybyggnad vindkraftverk
34 AB
KARLSBORGSBOSTÄDER
100 Gröna byggnader Två stycken energisnåla
flerfamiljshus
35 TORSBY BOSTÄDER AB 25 Gröna byggnader Kv Enen etapp 1
36 TROLLHÄTTAN TOMT AB 55 Gröna byggnader Innovatum
37 UMEÅ KOMMUN 54 Förnybar energi Indistriell utvecklingsanläggning
för torrefiering
38 UMEÅ KOMMUN 123 Förnybar energi Nybyggnad vindkraftspark
39 AB KRISTIANSTADSBYGGEN 26 Gröna byggnader Nyproduktion av kombohus
40 AKTIEBOLAGET
VINGÅKERSHEM
21 Gröna byggnader Nyproduktion av kombohus
41 ÄLMHULTS KOMMUN 215 Gröna byggnader Nyproduktion skola
43 AKTIEBOLAGET SJÖBOHEM 151 Gröna byggnader simanläggning
44 FALU ENERGI OCH VATTEN
AB
64 Energieffektivisering Fjärrvärmeledning
45 FALU ENERGI OCH VATTEN
AB
30 Förnybar energi Vindkraftverk
46 FALU ENERGI OCH VATTEN
AB
82 Förnybar energi Vindkraftverk
47 REGION JÄMTLAND
HÄRJEDALEN
38 Förnybar energi Vindkraftverk
48 SKARA KOMMUN 320 Gröna byggnader Viktoriaskolan
49 ARVIKA FJÄRRVÄRME
AKTIEBOLAG
127 Förnybar energi Fjärrvärme
50 ARVIKA KRAFT AB 15 Förnybar energi Solcellspark
51 ARVIKA KRAFT AB 60 Förnybar energi Vattenkraftstationer
52 HUDDINGE KOMMUN 250 Förnybar energi Fjärrvärme Södertörn,
Stockholm
53 BOTKYRKA KOMMUN 410 Förnybar energi Fjärrvärme Södertörn,
Stockholm
54 MALÅ KOMMUN 37 Gröna byggnader Kombohus trygga boendet
55 BORÅS STAD 1 100 Vattenhantering Nytt avloppsreningsverk
56 LESSEBO FJÄRRVÄRME AB 177 Förnybar energi Utbyggnad av fjärrvärme
57 SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG, SYVAB 268 Vattenhantering Himmerfjärdsverket
58 KIFAB I KALMAR AB 100 Kollektivtrafik Tågservicedepå
59 HALMSTADS RÅDHUS AB 20 Gröna byggnader Lyngåkra plusenergihus
60 HALMSTADS RÅDHUS AB 125 Avfallshantering Optisk sorteringsanläggning
61 VAGGERYD-SKILLINGARYDS
BOSTADS AB
30 Gröna byggnader KV Liljedal
62 VAGGERYD-SKILLINGARYDS
BOSTADS AB
30 Gröna byggnader KV Mjölnaren
63 FINSPÅNGS KOMMUN 70 Gröna byggnader Majoren
64 MJÖLBY SVARTÅDALEN
ENERGI AB
216 Förnybar energi Kraftvärmeverk
65 SKELLEFTEÅ STADSHUS AB 179 Förnybar energi Blaiken etapp 4, vindkraft
66 SKELLEFTEÅ STADSHUS AB 71 Energieffektivisering Rökgaskondensering
67 KALMARHEM AB 30 Gröna byggnader Vallmon 16 Kombohus Mini
68 VIMMERBY ENERGI & MILJÖ
AB
331 Förnybar energi Kraftvärmeverk
69 RÄTTVIKS TEKNIK AB 85 Vattenhantering Hantering av avloppsvatten
70 LEKSANDS VATTEN
AKTIEBOLAG
115 Vattenhantering Leksands avloppsreningsverk
71 SKÖVDE KOMMUN 130 Gröna byggnader Billingeskolan etapp 1
72 SKÖVDE KOMMUN 85 Gröna byggnader Billingeskolan etapp 2
73 SKÖVDE KOMMUN 30 Gröna byggnader Bissgårdens förskola
74 SKÖVDE KOMMUN 30 Gröna byggnader Claesborgs förskola
75 SKÖVDE KOMMUN 30 Gröna byggnader Tidans förskola
76 KOPPARSTADEN AB 100 Gröna byggnader Vitsippan, passivhus
77 LUDVIKA KOMMUN 39 Gröna byggnader Energieffektivisering  EPC
etapp 2
79 ALE KOMMUN 180 Gröna byggnader Kronaskolan
80 MARIESTADS KOMMUN 250 Gröna byggnader Prismaskolan/Unicaskolan
81 NORRENERGI & MILJÖ AB 1 180 Förnybar energi Hela verksamheten
82 VÄSTRA MÄLARDALENS
ENERGI OCH MILJÖ AB
100 Energieffektivisering Transiteringsledning Arboga
83 KUMBRO VIND AB 15 Förnybar energi Vindkraft
84 HÄLLEFORS BOSTADS AB 11 Gröna byggnader Hemgårdsvägen
87 AB TIERPSBYGGEN 68 Gröna byggnader Badhusgatan etapp1
88 AB TIERPSBYGGEN 80 Gröna byggnader Badhusgatan etapp2
89 AB TIERPSBYGGEN 60 Gröna byggnader Högabergsparken
90 KRISTIANSTADS KOMMUN 16 Anpassningsåtgärder Skyddsvall Västra vallen
91 AB EIDAR TROLLHÄTTANS
BOSTADSBOLAG
59 Gröna byggnader Skördetröskan 6
92 HEDEMORA
KOMMUNFASTIGHETER AB
29 Förnybar energi 80 % av ett vindkraftverk
93 NORRENERGI AB 70 Förnybar energi Hela verksamheten
94 ENKÖPINGS KOMMUN 150 Gröna byggnader Munksundsskolan
95 ÄLVKARLEBY KOMMUN 300 Gröna byggnader Säbo Tallmon
96 NORRA DALARNAS
LOKALER AB
200 Gröna byggnader Nya Älvdalsskolan
97 VIMMERBY KOMMUN 189 Förnybar energi Kraftvärmeverk
98 NYKÖPINGS KOMMUN 226 Gröna byggnader Högstadieskolan Alpha
99 NYKÖPINGS KOMMUN 55 Gröna byggnader Svalsta förskola
100 NYKÖPINGS KOMMUN 55 Vattenhantering Brandholmens
avloppsreningsverk
101 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 400 Gröna byggnader Bostadsområdet Strandängen
  Totalt beviljat lånebelopp, mnkr 19 423    
 * Beviljat lånebelopp