Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest ger fortsatt forskningsstöd till Örebro universitet

Tomas Werngren VD Kommuninvest, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet och Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare Kommuninvest.

Kommuninvest förlänger nu sitt stöd till forskningen på Örebro universitet med ytterligare fem år, till 2022. Avtalet innefattar 2 miljoner kronor per år och går i huvudsak till att delfinansiera en professur och en doktorandtjänst. Örebro universitet och Kommuninvest har sedan 2012 samarbetat för att utveckla ämnet finansiering.

– På Kommuninvest upplever vi satsningen som klok. Den tillsatta professorstjänsten känns bra och nyttan för våra medlemskommuner bör bli betydelsefull. Därför har vi nu bestämt att förlänga vårt samarbetsavtal till 2022, kommentar Tomas Werngren, VD på Kommuninvest, som också ser att satsningen bör kunna underlätta framtida rekrytering av kompetenta medarbetare till den egna verksamheten.

– Avtalet bäddar för en god framtid för ämnet finansiering, både för forskning och grundutbildning, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Örebro universitet och Kommuninvest driver tillsammans projektet Local Government Finance Data Analysis (LOGFIN), ett projekt som 2014 fick 3,5 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Det främsta syftet är att förstå, återge och tillämpa information om den svenska kommunsektorns skuldhantering och ekonomi. Detta kan i sin tur leda till ett bättre beslutsfattande.

Samarbetet innefattar också att Örebro universitet genom ett förmånligt hyresavtal har tillgång till studielokaler för studenter i Kommuninvests huvudkontor i Fenixhuset i centrala Örebro. Kommuninvest delfinansierar också Bloomberg-terminaler vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, terminaler som ger tillgång till världens finansiella information i realtid.

 

Frågor besvaras av:

Mattias Bokenblom, forskningsansvarig på Kommuninvest
mattias.bokenblom@kommuninvest.se eller 070-223 11 42

Björn Bergstrand, medieansvarig på Kommuninvest
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se eller 070-886 94 76

Sven Helin, chef för Handelshögskolan, Örebro universitet
070-543 00 86