Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny vy för affärsdetaljer

I slutet av mars lanserades en ny vy för affärsdetaljer (vyn med detaljerna i affären som du når genom att klicka på en affär på portföljfliken) som valbar för varje användare att aktivera. Den vyn är nu permanent för samtliga användare.

Detaljinformationen om affären är nu uppbyggd i separata flikar istället för att ligga på en sida som man scrollar sig igenom. Detta ger förhoppningsvis en enklare och tydligare överblick. De nya flikarna är: Summering (innehåller bl a betalschemat), Livscykel/Process, Avgifter, Säkring, Garantier, Förlängning och Ändringslogg. Alla flikar kommer inte innehålla information på alla affärer, till exempel kommer fliken avgifter endast innehålla information om det finns avgifter registrerade i affären.