Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Antal decimaler på räntenyckeltal i rapporter

I rapporter har alla nyckeltal som ger en räntesats avrundats till 4 decimaler. Detta gäller visningen i rapporter på skärmen enbart, om man väljer att exportera rapporten till Excel så får man det totala antalet decimaler.