Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

FX Swap har lagts till

FX Swap har lagts till i kategorin Derivat (när du klickar på Lägg till ny affär). En FX Swap består av två transaktioner. Den första kallas spot och den andra Forward (FWD). Den används för att hedga en kort upplåning i annan valuta. Oftast används den för att säkra upplåningslikviden och återbetalningsbeloppet i så kallade ECP.