Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya indikatorer för produkter i utländsk valuta

Två nya indikatorer har tillkommit: Marknadsvärde i affärsvaluta och Marknadsvärde (exkl uppl rta) i affärsvaluta. Sedan tidigare har motsvarande indikatorer för marknadsvärdet uttryckt i SEK funnits.