Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Tappar på obligationer nu möjligt

Nu går det att göra så kallade tappar på obligationer. Med detta menas att det går att boka ytterligare emissioner i en redan tidigare emitterad obligation. I en sådan emission får utgivaren betalt för den hittills upplupna kupongen. KI Finans hanterar nu den upplupna kupongräntan fram till nästkommande kupongtillfälle.