Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Christian Ragnartz ny chef för skuldförvaltning på Kommuninvest

Kommuninvest har utsett Christian Ragnartz, 46, till ny Chef för Skuldförvaltning. Christian tar över efter upplåningschefen Anders Gånge, som avslutar sin anställning under hösten för en tjänst på Riksbanken.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera Christian som ny chef för skuldförvaltningen, säger Maria Viimne, vice VD och affärschef på Kommuninvest. Christians gedigna kompetens och erfarenhet inom portföljförvaltning och andra kapitalmarknadsfrågor för offentliga finansiella aktörer är mycket värdefull.

Christian Ragnartz kommer från en roll som chefsstrateg på Kommuninvest. Innan Christian började på Kommuninvest 2016 hade han arbetat bland annat som biträdande områdeschef på Finansinspektionen, chef för förvaltningen och chefsstrateg på Sjunde AP-fonden samt som ansvarig för portföljanalysgruppen på Riksbanken.

– Det är väldigt roligt att ta över och få fortsätta utveckla skuldförvaltningen med målet att Kommuninvest ska vara världens bästa kommunala finansförvaltare, säger Christian Ragnartz. Marknaderna genomgår radikala förändringar och för att säkerställa låga kostnader för våra medlemmar kommer vi lägga än mer fokus på likviditeten i våra obligationer.

Kommuninvests skuldportfölj uppgår till cirka 375 miljarder kronor och institutet lånar årligen upp närmare 100 miljarder i långfristig upplåning, för finansiering av kommunala investeringar. Cirka 50 procent av den totala upplåningen sker i svenska kronor, med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla.

Christian Ragnartz tillträdde sin tjänst 7 augusti.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med närmare 300 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting. Den totala externa kommunala låneskulden uppgick till cirka 575 miljarder kronor vid slutet av 2016.

För ytterligare information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer
Telefon: 0708-86 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se