Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans kompletteras med likviditets- och investeringsplanering

Vid årsskiftet kompletteras KI Finans Skuld med ny funktionalitet för likviditets- och investeringsplanering. Detta är efterfrågat av både stora och små organisationer och ger ett verktyg för dels likviditetsplanering, på koncernnivå såväl som för kommunen/landstinget/regionen och bolagen var för sig, dels en gemensam yta för investeringsprognoser avseende finansieringsbehovet.

Den nya funktionaliteten ger en överblick över det framtida likviditetsbehovet utifrån givna förutsättningar såsom banksaldon, amorteringar, prognosticerade intäkter/utgifter, samt investeringar/divesteringar. Kopplingar till bankkonton och reskontra kommer att finnas. Funktionaliteten inkluderas from januari 2018 till alla som har licens för KI Finans fullversion mot en prishöjning på ca 20 procent.

Funktionaliteten kommer att demonstreras på våra finansseminarium under oktober månad. Ta kontakt med din kundansvarig om du är intresserad av en demonstration av funktionaliteten vid ett annat tillfälle. Vidare information om detta kommer i vårt veckobrev och här på vår hemsida under hösten.