Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest lånar framgångsrikt upp 1 miljard USD

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 8 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 1 september 2020, utbetalar en halvårsvis kupong om 1,625 procent och emitterades till en nivå om 23,35 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i september 2020, motsvarande mid-swaps +3 räntepunkter. Detta var den lägsta spreaden Kommuninvest emitterat till sedan januari 2015.

Orderboken uppgick till över 1,4 miljarder dollar och 45 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker. Banker använder Kommuninvests obligationer i sina likviditetsportföljer.

Omräknat i svenska kronor och till rörlig ränta motsvarar räntan -0,52 procent under den första ränteperioden. Kommuninvest beviljar sedan 1 september 2015 utlåning med minusränta, som ett led i ambitionen att kostnadsfördelar i upplåningen alltid ska komma kommuner och landsting till del. Under perioden januari till juni 2017 år betalade Kommuninvest ut 77,1 miljoner kronor i minusränta.

Kommuninvest fortsätter växa och finansierar idag cirka hälften av kommunsektorns totala låneskuld på 596 miljarder kronor. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 90-95 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

Christian Rangnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

– Det här blev en lyckad transaktion i en stark marknad, med den bästa prissättning Kommuninvest fått i en internationell benchmark-upplåning på flera år. Vi gläder oss över det starka internationella intresset för att få exponering mot svensk kommunsektor, och det fortsatta stödet från våra kärninvesterare centralbanker, offentliga institutioner och banker.

För mer information om transaktionen se Press Points (på engelska).

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på närmare 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning,
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se