Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Simulerade affärer kan inkluderas i KI standardrapport

Nu kan du välja att inkludera simulerade affärer när du tar ut wordrapporten ”KI Standardrapport”. Alla värden i rapporten beräknas då med hänsyn tagen till de simulerade affärerna. Du klickar som vanligt på ”Kör rapport” och får nu två frågor, dels vilken finanspolicy du vill inkludera och dels vilka simulerade affärer du vill inkludera. Om du inte anger några taggar för simulerade lån så kommer inga simulerade lån med i rapporten.

Du kan läsa mer om simulerade lån i manualen under sektionerna ”Portföljhantering” och ”Analys” (manualen hittar du genom att klicka på gula knappen uppe till vänster).