Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Grön finansieringsmodell ger FN-pris till svenska kommuner

Inför klimattoppmötet i Bonn senare i höst uppmärksammar FN nitton globala initiativ som kan vara förebilder i klimatomställningen. Inom ramen för FN:s Momentum for Change Climate Solutions Award vill organisationens klimatsekretariat uppmärksamma exempel på insatser som är konkreta, innovativa och skalbara.

I samband med en ceremoni i Berlin i förra veckan offentliggjordes att en av 2017 års pristagare blir det kommunala låneinstitutet Kommuninvest. Kommuninvest erhåller priset för den modell som ger svenska kommuner och landsting tillgång till grön finansiering. Priset delas ut under klimattoppmötet i Bonn mellan 6 och 17 november.

Enligt Patricia Espinosa, chef för FN:s klimatsekretariat UNFCCC, visar 2017 års vinnare av Momentum for Change-priset hur målsättningarna i Parisavtalet och FN:s nya globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, kan realiseras i verkligheten, i olika världsdelar och olika samhällssektorer. Men ambitionerna i omställningsarbetet behöver höjas under kommande år och årtionden.

– De s.k. Lighthouse Activities vi uppmärksammar kan inspirera såväl utvecklade länder som utvecklingsländer att vara katalysatorer för förändring, så att samhällen och länder kan utvecklas ännu snabbare och med än bättre lösningar, tillsammans.

I Sverige är kommunsektorn central för att nå de svenska miljömålen. Det är i kommuner och landsting/regioner som den övervägande delen av de offentliga investeringarna sker, med tyngdpunkt på områden med stor potentiell miljö- och klimatnytta. Investeringar i bostäder, verksamhetslokaler, energiinfrastruktur och vatten- och avloppsinfrastruktur stod 2016 för cirka 75 procent av de totala kommunala investeringarna, som uppgick till 146 miljarder kronor enligt en rapport från Kommuninvest.

Kommuninvest erbjuder sedan 2015 Gröna lån för att finansiera kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Hittills har 24,9 miljarder kronor godkänts avseende 140 investeringsprojekt i ett 80-tal kommuner och landsting/regioner.

Kommuninvests ramverk för Gröna lån har utvecklats i nära samarbete med miljöexperter från Borås, Göteborg, och Örebro kommuner, Uppsala Läns Landsting samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dessa experter ingår också i den miljökommitté som utvärderar och godkänner de projekt som kan ingå för finansiering med Gröna obligationer.

För att finansiera de Gröna lånen har Kommuninvest hittills emitterat tre gröna obligationer om cirka 14 miljarder kronor. Det gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.
Kommentar från Kommuninvests VD Tomas Werngren:

– Det är kommunsektorn som ser till att Parisavtalets mål nås, det är i kommunerna de stora miljöinvesteringarna görs. Att svenska kommuner och landsting nu uppmärksammas internationellt är ett erkännande både för deras sätt att samarbeta inom finansiella frågor och för deras progressiva användning av grön finansiering. Vi är mycket glada att genom grön finansiering kunna understödja sektorns miljö- och hållbarhetsarbete.

Mer information

Presskommuniké från FN:s klimatsekretariat (på engelska)

FN:s beskrivning av Kommuninvests gröna finansieringsmodell

Kommuninvests hemsida för Gröna obligationer

Om Kommuninvest
Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en utlåning på cirka 300 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kontaktinformation
Björn Bergstrand, Hållbarhetschef / Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se