Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest ger ut ny obligation i SEK-programmet

Kommuninvests senaste obligationsemission mötte god efterfrågan, när det kommunägda låneinstitutet på tisdagen emitterade en ny obligation med förfall 2024 i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen erhöll direkt benchmarkstatus och den emitterade volymen uppgick till 3 miljarder kronor, i linje med målet för emissionen.

Med K2410, som förfaller den 2 oktober 2024, har Kommuninvest åtta utestående obligationer i sitt svenska obligationsprogram, med förfall årligen mellan 2018 och 2024. Det svenska obligationsprogrammet är Kommuninvest främsta upplåningskälla.

Utestående volym i Kommuninvests svenska obligationsprogram uppgår för närvarande till ca 157 miljarder kronor.

Mer information om Svenska obligationsprogrammet

 

 

 

För ytterligare information
Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, 070-607 38 34, christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby Senior Portfolio Manager, +46 (0) 10 470 88 63, marcus.waineby@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, 010-470 88 62, pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Tobias Landström Senior Funding Officer, 010-470 88 83, tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, 010-470 87 31, 070-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se