Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lanserar K2410, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2410, får förfall den 2 oktober 2024. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar idag cirka 50 procent av kommunsektorns totala låneskuld, med en betydande andel av upplåningen i det svenska obligationsprogrammet. Totalt utestående volym uppgår till 153 miljarder kronor i sju obligationer.

– Vårt obligationsprogram i svenska kronor är nu väl utbyggt, och fokus ligger på att vårda och utveckla programmet i linje med kommunsektorns upplåningsbehov. Vi ser också att våra kunder tenderar att välja något längre löptider. Detta motiverar lanseringen av denna nya 7-åriga obligation, säger Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager på Kommuninvest.

Under 2017 planerar Kommuninvest att låna upp 90-95 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 300 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram

För ytterligare information
Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, 070-607 38 34, christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby Senior Portfolio Manager, +46 (0) 10 470 88 63, marcus.waineby@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, 010-470 88 62, pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Tobias Landström Senior Funding Officer, 010-470 88 83, Tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, 010-470 87 31, 070-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se