Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

COP23: ”Further, faster, together” – Kommuninvest tar emot FN-pris för grön finansieringsmodell

Under perioden 6-17 november pågår FN:s klimatkonferens COP23, i Bonn och under Fiji:s värdskap. På plats för att ta emot FN-pris för den gröna finansieringsmodell som förser svenska kommuner och landsting/regioner med kostnadseffektiv finansiering av miljö- och klimatrelaterade investeringar finns Umeå kommun och Kommuninvest.

* Inom ramen för FN:s Momentum for Change Climate Solutions Award uppmärksammar FN:s klimatsekretariat exempel på insatser som är konkreta, innovativa och skalbara. I kategorin Financing for Climate Friendly Investment har tre vinnare utsetts. FN-priset till Kommuninvest och dess medlemmar (”Green Finance and the Aggregation of Swedish Local Governments”) uppmärksammar svenska kommuners och landstings samverkan inom finansiering och deras framsynta användning av grön finansiering.

 

Mer information:

Presskommuniké från FN:s klimatsekretariat (på engelska)

FN:s beskrivning av Kommuninvests gröna finansieringsmodell

  • Priset delas ut under klimattoppmötet i Bonn tisdag 14 november, vid en stor prisceremoni för samtliga 19 vinnare av Momentum for Change Climate Solutions Award. På plats finns Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand och Margareta Rönngren, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Umeå, som är en av de kommuner som använder sig mest av grön finansiering. Umeå kommun, med 133 000 invånare är en av Sveriges snabbväxande kommuner och har som mål att ha 200 000 invånare till år 2050. Hittills har Umeå kommun lånat 1,8 mdkr i gröna lån, som ses som en naturlig del av en hållbar tillväxtplan, som beaktar både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.
  • En fördjupad diskussion inom området Financing for Climate Friendly Investment sker onsdag kväll 15 november. Plats: Bonn Zone, Momentum for Change Climate Action Studio, 14 november 18.00-18.45