Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Dags att anmäla sig till Medlemssamråd 2018

Kommuninvest ägs och styrs helt av sina medlemmar. För att värna medlemsinflytandet anordnas medlemssamråd runt om i landet. Medlemssamråden är en viktig mötesplats där föreningens representanter möter medlemmarna för information och samtal kring viktiga frågor. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstemän i våra medlemskommuner och medlemsregioner/medlemslandsting. Samråden anordnas på ett flertal orter över Sverige under januari och februari.

 

Information och anmälan