Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Återrapporteringen för Gröna lån påbörjad

I början av veckan skickades en anmodan om återrapportering ut till samtliga kunder som har Gröna lån hos Kommuninvest. Återrapporteringen ger en aktuell bild av förväntad eller uppnådd miljö- och klimatnytta hos de investeringsprojekt som finansieras med Gröna lån, och är ett krav för att erhålla Gröna lån. Informationen används som underlag till den investerarrapport, Green Bonds Impact Report, som publiceras under våren. . Återrapporteringen ska vara gjord senast 15 februari.

Kontakta kundgruppen vid frågor