Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans utseende har förändrats

KI Finans har fått ett nytt gränssnitt.  Det innebär ett delvis nytt utseende och lite annorlunda navigering, men innehållet är samma som tidigare. Menyflikarna är borta och istället hittar du alla funktioner som appar inom en ny sidemeny för en bättre och enklare navigering. Du når apparna via knappen längst upp till vänster. Det är också den knappen du klickar på för att växla mellan olika appar.

All funktionalitet är oförändrad och varje app motsvarar tidigare flikar. Den enda skillnaden mot förut är att Analys och rapporter har slagits ihop till en app. När du klickar på appen Analys och rapporter så finns analyserna i en flik och rapporterna i en annan. Manualen når du från apparna Marknadsdata, Portfölj, analys och rapporter genom att klicka på symbolen med ett (i).

Förändringen möjliggör en större flexibilitet i systemet genom att det går att lägga till appar utvecklade av annan än systemleverantören, t ex kan Kommuninvest utveckla appar och bygga in.

Om du har frågor så kontakta oss gärna på kifinans-support@kommuninvest.se eller via gröna frågetecknet när du loggat in.