Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lanserar K2311, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2311, får förfall den 13 november 2023. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar idag cirka 50 procent av kommunsektorns totala låneskuld, med en betydande andel av upplåningen i det svenska obligationsprogrammet. Total utestående volym uppgår till cirka 170 miljarder kronor i åtta obligationer. Det svenska programmet förväntas fortsätta växa under lång tid och ambitionen är att vara ett tydligt komplement till svenska statens obligationer. Tillväxttakten avgörs av medlemmarnas behov, som i relation till BNP dock förväntas vara fortsatt måttliga, och huruvida upplåningsnivåerna i Sverige är långsiktigt attraktiva relativt nivåerna i US-dollarmarknaden.

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager på Kommuninvest och ansvarig för det svenska obligationsprogrammet, kommenterar:

– Sedan lanseringen 2010 har vårt obligationsprogram i svenska kronor blivit Kommuninvests primära upplåningsprogram. Långsiktighet och en tydlig fokusering på likviditeten i våra obligationer är prioriterade områden. Att Kommuninvests obligationer från och med nästa vecka inkluderas i det bredaste obligationsindexet, Nasdaqs OMRXALL, är en milstolpe och ett viktigt delmål.

Kommuninvests ambition är att likt Riksgäldskontoret vara transparent och förutsägbar i upplåningen. Vidare arbetar Kommuninvest aktivt med att bredda investerarbasen.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras cirka hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 – 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

Kommuninvests svenska benchmarkobligationer ingår i Nasdaqs obligationsindex OMRXALL från 12 mars 2018.

 

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med över 300 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

 

Mer information

Svenskt obligationsprogram

 

 

 

För ytterligare information

Tobias Landström, biträdande Skuldförvaltningschef, tel: 010-470 87 59
e-post: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-post: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se