Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Rapport: Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar

I rapporten Försäljningar av kommunala anläggningstillgångar har Kommuninvest låtit granska försäljningarna av bostäder, övriga fastigheter, mark, tomträtter och aktier i kommunsektorn under åren 2013-2016.

Rapporten visar att försäljningarna uppgick till sammanlagt 52 mdkr, varav försäljningen av cirka 29 000 bostäder stod för hälften av försäljningsbeloppet. Som en jämförelse uppgick kommunsektorns bruttoinvesteringar under samma tidperiod till över 500 mdkr.

Försäljningen av mark/tomträtter och verksamhetsfastigheter stod för 20 respektive 13 procent av det totala försäljningsbeloppet.

Ett återkommande argument för att sälja anläggningstillgångar är att försäljningen frigör ekonomiska medel som kan användas för att finansiera nyinvesteringar, utan att behöva öka skuldsättningen.

Kommuninvests genomgång visar att försäljningar av anläggningstillgångar är en relativt marginell företeelse för sektorn som helhet, men att det för enskilda kommuner har haft stor ekonomisk betydelse.

Ladda ner rapporten