Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samarbete får forskningsmiljön i finansiell ekonomi att växa

Sedan ett antal år tillbaka har Kommuninvest ett samverkansavtal med Örebro universitet. Kommuninvest finansierar en professur, en doktorand och ett antal Bloombergterminaler. Ämnesgruppen i finansiell ekonomi, som i dagsläget består av en professor, en lektor och två doktorander kommer nu att förstärkas med ytterligare personal.

Den 20 augusti kommer Kamil Kladviko från Tjeckien att börja sin lektorstjänst. Kamil har en doktorsexamen i statistik och finans. Ämnesgruppen har dessutom beviljats medel från Handelsbankens forskningsstiftelse för att rekrytera en så kallad postdoktral medarbetare och 1,7 miljoner kronor till projektet Models for Macro and Financial Economics after the Financial Crisis.

Den 13-14 november kommer Kommuninvest och Örebro universitet att anordna en workshop för forskare på temat Predicting Asset Returns. Liksom förra året kommer workshopen att hållas i Kommuninvests lokaler.