Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

S&P publicerar ny ratingmetodologi för icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan: Kommuninvests kreditbetyg under kriterieobservation

S&P Global Ratings (S&P) har den 22 maj 2018 offentliggjort sin nya metodologi för att betygsätta icke-amerikanska offentliga finansieringsorgan, specialiserade icke-vinstdrivande institutioner som etablerats för att säkerställa och tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering för offentliga aktörer i sina respektive hemländer eller -regioner.

Som en effekt av den nya metodologin har S&P placerat kreditbetygen för tio offentliga finansieringsorgan, inklusive Kommuninvest i Sverige AB, under s.k. kriterieobservation (”under criteria observation, UCO”). S&P förväntar sig att ha granskat de kreditbetyg som identifierats som UCO inom sex månader.

Med den nya metodologin ämnar S&P att bättre kunna integrera egenskaperna hos de offentliga finansieringsorganens icke-vinstdrivande, eller åtminstone inte vinstmaximerande, uppdrag. S&P kommer att bedöma deras fristående kreditprofil och sannolikheten för och effekterna av det extraordinära stödet från potentiella stödjande myndigheter eller offentliga enheter.

För mer information om S&P:s ratingmetodologi, besök www.spglobal.com.

 

Kommuninvests kreditbetyg är Aaa från Moody’s (sedan 2002) och AAA från S&P (sedan 2006).

 

Frågor besvaras av:

Affärschef (COO) Maria Viimne, tel. 010 470 87 11

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel 0706 07 38 34

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 0708 86 94 76
alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se