Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 2,5 miljarder dollar i sin största obligation hittills

Kommuninvest har emitterat sin största USD-benchmark-obligation någonsin. På tisdagen emitterades 2,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en lång 2-årig USD-obligation med förfall i oktober 2020. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,75 % och emitterades till en nivå om ca 32 räntepunkter över 2-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +2 räntepunkter.

Upplåningen motiverades av en stark tillväxt i Kommuninvests utlåningsportfölj, som vuxit till följd av en ny och mer konkurrenskraftig prissättningsmodell och fortsatt stark tillväxt i kommunala investeringar. Med emissionen har också storleken och löptiden på Kommuninvests likviditetsreserv ökat och förlängts.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Vi är mycket nöjda med denna transaktion och med det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från en mycket bred global investerarbas. Inför sommarmånaderna och i en positiv marknadsmiljö efter den senaste tidens turbulens ville vi säkra en stor del av årets finansieringsbehov och utöka vår likviditetsreserv.

Kommuninvest fortsätter att växa till följd av större marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner. Utlåningstillväxten, som var tolv procent år 2017 och nio procent år 2016, förväntas vara fortsatt stark under överskådlig framtid.

Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvests nuvarande långsiktiga finansieringsprognos för 2018 är 85-100 miljarder kronor. En uppdaterad prognos kommer att publiceras inom en snar framtid.

 

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Skuldförvaltning
Tel: 070-696 77 69, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer
Tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se