Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lanserar K2505, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2505, får förfall den 12 maj 2025. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar idag cirka 50 procent av kommunsektorns totala låneskuld, med en betydande andel av upplåningen i sitt benchmark-program för obligationsutgivning i svenska kronor. Totalt utestående volym i programmet uppgår till ca 166 miljarder kronor i åtta obligationer.

– Vårt fokus är att vårda och utveckla det svenska obligationsprogrammet i linje med kommunsektorns lånebehov. Nu när K1806 nyligen förfallit och mot bakgrund av ökad kundefterfrågan på längre löptider är det ett naturligt steg att förlänga kurvan med en 7-årig obligation, säger Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager på Kommuninvest.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2018 är 85-100 miljarder kronor. En uppdaterad prognos kommer att publiceras inom kort.

Om svenskt obligationsprogram

 

 

 

För ytterligare information
Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se 

Tobias Landström, Biträdande Chef för Skuldförvaltning tel: 010-470 88 83
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer,
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se