Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Patrick Nimander ny CFO på Kommuninvest

Patrick Nimander, 47 år, har utsetts till ny ekonomi- och finanschef (CFO) för Kommuninvest i Sverige AB. Patrick kommer närmast från EKN (Exportkreditnämnden), där han varit CFO sedan 2010. Patrick efterträder Johanna Larsson, som har tillträtt en tjänst på Örebro Kommun som ekonomichef.

– Patrick har en gedigen och bred bakgrund från offentlig finansiella aktörer och vi är glada att han valt att börja på Kommuninvest, säger Tomas Werngren, VD. Jag förväntar mig att Patrick med sin erfarenhet av både styrning, uppföljning och verksamhetsövergripande förändringsprojekt kan ge goda bidrag i den utvecklingsfas Kommuninvest nu befinner sig i.

Patrick Nimander har arbetat inom den offentliga finansiella förvaltningen sedan 1998, med anställningar på EKN, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet. Han var ekonomi- och finanschef på EKN 2010-2018 och chef för Risk & Business Control 2008-2010. På Riksbanken var han chef för Middle Office inom Guld- och valutaförvaltningen 2006-2008 samt chef för Bankenheten på Avdelningen för finansiell stabilitet 2003-2006.

– Kommuninvest erbjuder en miljö där komplex finansiell verksamhet sammanförs med ett offentligt uppdrag, det tilltalar mig, säger Patrick Nimander. Högt ställda kundambitioner och målet att vara världens bästa kommunala finansförvaltare ställer krav på en effektiv utveckling av verksamheten, men också ordning på ekonomin för att uthålligt kunna utveckla bolaget.

– För mig personligen är jobbet en utmaning både i det offentliga och finansiella benet. Inriktningen på kommuner och landsting/regioner – inte staten – ger mig en chans att bredda mitt kunnande och min erfarenhet i det offentliga Sverige. Vad gäller det finansiella fanns det nya utmaningar i att lämna myndighetsvärlden och gå till en verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen. Av det jag hittills sett finns det både tydliga likheter och skillnader och god möjlighet att lära sig nytt.

Patrick Nimander tillträdde sin tjänst 1 april.

För ytterligare information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, 0708-86 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se