Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans kompletteras med Likviditets- och investeringsmodul

Finansförvaltningstjänsten KI Finans har kompletterats med funktionalitet för likviditets- och investeringsplanering. Detta är efterfrågat av både stora och små organisationer och ger ett verktyg för dels likviditetsplanering, på koncernnivå såväl som för kommunen/landstinget/regionen och bolagen var för sig, dels en gemensam yta för investeringsprognoser avseende finansieringsbehovet.

Den nya funktionaliteten ger en överblick över det framtida likviditetsbehovet utifrån givna förutsättningar som banksaldon, amorteringar, prognosticerade intäkter/utgifter, samt investeringar. Kopplingar till bankkonton och reskontra finns även.

Läs mer om KI Finans