Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Kommuninvest uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning, över 1 års löptid, till 130 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 110-125 miljarder kronor.