Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar 1 miljard dollar på tre år

Kommuninvest har lånat upp motsvarande 9 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 16 november 2021, utbetalar en halvårsvis kupong om 3,00 procent och emitterades till en nivå om 19,4 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i september 2021, motsvarande mid-swaps +3 räntepunkter. Detta är en av de lägsta nivåerna mot swapräntan som Kommuninvest någonsin emitterat en treårig obligation på. Det var även en av de lägsta nivåerna hittills i förhållande till amerikanska statsobligationer.

Orderboken uppgick till närmare 1,3 miljarder dollar och över 50 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker. Banker använder Kommuninvests obligationer i sina likviditetsportföljer.

 

Lånevillkor  
Emittent Kommuninvest i Sverige AB
Storlek USD 1 miljard
Kupong 3,000 % halvårsvis
Förfallodatum 16 november 2021
Pris 99,799%
Ränta 3,103%%
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swapränta 3 räntepunkter
Ränteskillnad mot amerikanska staten 19,4 räntepunkter
Ledarbanker BofAML, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan

 

Kommuninvest fortsätter växa och finansierar idag cirka hälften av kommunsektorns totala låneskuld. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 130 miljarder kronor i långfristig upplåning under 2018, varav 114 miljarder har genomförts efter denna dollarupplåning.

Marcus Waineby, senior förvaltare upplåning på Kommuninvest, kommenterar:

– Det här blev en lyckad transaktion för Kommuninvest. Investerarintresset var väl spritt geografiskt och omfattar såväl centralbanker, offentliga institutioner som banker och andra institutionella placerare.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

 

Kontaktinformation

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning
070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Upplåning
070-696 77 69, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer
070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se