Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att de utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies.

Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH. Det förväntade startdatumet för vilket de nya värdepapperen kommer att bli berättigade är den 22 oktober 2018. Ändringarna gäller för LCH Limited, det brittiskbaserade clearinghuset i LCH-koncernen.

För mer information se LCH announcement.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvests balansräkning uppgår till cirka 430 miljarder kronor och bolaget är den störste långivaren till svenska kommuner och landsting. 2018 års upplåningsbehov prognostiseras till 130 mdr kronor.

 

För ytterligare information

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

 

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se