Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Miljonprogramsbostäder i Vårgårda blir självförsörjande på energi – Gröna lån finansierar

Kommuninvest har passerat 35 miljarder kronor i beviljade lån till investeringsprojekt som främjar en hållbar samhällsutveckling, s.k. Gröna lån. Totalt har 98 kommuner och landsting finansierat 209 investeringsprojekt inom förnybar energi, gröna byggnader och vattenhantering med Gröna lån.

Ett av de projekt som under året beviljats Gröna lån är flerfamiljshusen i Vårgårda som ska bli självförsörjande på energi. Det är det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder som renoverar och uppgraderar ett helt bostadsområde på Backgårdsgatan i Vårgårda.

Tack vare solceller, vätgas och batterier skapas en unik energilösning som ger husen värme och fastighetsel året om. Projektet omfattar sex byggnader med totalt 172 lägenheter. Det är första gången tekniken prövas på flerbostadshus i Sverige.

– Vårgårda är känt för sina innovationer och för sitt positiva företagsklimat, nu slår vi ihop dessa och visar att det går att klara nya strängare energikrav från myndigheter med ett innovativt tänkande. Vårgårda kommun har också omfattande miljömål med fokus på ett mer hållbart samhälle, och det känns självklart att finansieringen ska ske med gröna lån, säger Jan Thorsson, VD för Vårgårda Bostäder.

Planen är att montera bränsleceller i varje hus. Vätgasen som genereras kommer att lagras i en separat byggnad, avskild från bostadshusen. Husen som från början är tvåvåningshus byggs till med ytterligare en våning för att dels kunna rymma fler lägenheter, dels också kunna förses med nya tak som är optimerade för solceller. Projektet har erhållit 270 mnkr i Gröna lån.

 

30 projekt erhöll Gröna lån vid senaste miljökommittémötet

Vid det senaste mötet i Kommuninvests miljökommitté, som beviljar de Gröna lånen, godkändes totalt 3,8 miljarder kronor till 30 gröna investeringsprojekt runtom i Sverige, se tabell nedan.

Godkända Gröna lån, miljökommittémöte 11 sept 2018 Projektkategori Belopp, mnkr
EIDAR TROLLHÄTTAN Kv Mars Gröna byggnader 443
FINSPÅNG Lillängens förskola Gröna byggnader 40
KRAFTSTADEN Byggnad 103 Gröna byggnader 255
KRISTIANSTADSBYGGEN Finland 5 och 7 Gröna byggnader 100
KRISTIANSTADSBYGGEN Hästen 1 Gröna byggnader 50
MARIEHUS Eken Gröna byggnader 88
MARIEHUS Galeasen Gröna byggnader 80
MARIEHUS Strandgården Gröna byggnader 75
MÖNSTERÅS Landsbygdsprojekt VA Vattenhantering 30
MÖNSTERÅS Mölstadskolan Gröna byggnader 20
MÖNSTERÅS Mönsterås bibliotek Gröna byggnader 30
NORRA DALARNAS FASTIGHETSBOLAG Dragspelslunden Gröna byggnader 32
OLOFSTRÖM Vilbokens förskola Gröna byggnader 46
REGION GOTLAND Nytt vattenverk Vattenhantering 220
REGION UPPSALA Almunge Vårdcentral Gröna byggnader 46
RÄTTVIKS FASTIGHETER Mangeln 1 Gröna byggnader 45
SOLLEFTEÅ Guldlavbilderskolan Gröna byggnader 233
SOLLENTUNA ENERGI OCH MILJÖ Väsjöprojektet BA Vattenhantering 358
STRÖMSTADSBYGGEN Alvägen 4-18 Gröna byggnader 67
STRÖMSTADSBYGGEN Lillskogsv 9-17 Gröna byggnader 60
SÄFFLE KOMMUN Simhall Gröna byggnader 236
VADSTENA VA-projekt Vattenhantering 140
VAGGERYD SKILLINGARYDS BOSTADS Gästgivaren Gröna byggnader 80
VARBERG Maredsfors vattenkraftverk Förnybar energi 50
VARBERG Solsidan Förnybar energi 15
VARBERG Vindkraft Varberg Energi Förnybar energi 450
VINGÅKERS KOMMUN-FASTIGHETER Förskolan Loke Gröna byggnader 30
VINGÅKERS KOMMUN-FASTIGHETER Slottsskolan Gröna byggnader 198
VÅRGÅRDA Ny skola Gröna byggnader 177
ÖRNSKÖLDSVIK Dricksvatten centralorten Vattenhantering 150
3 844

Den 9 oktober 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Totalt hade 35,2 miljarder kronor beviljats, varav 22,8 miljarder kronor hade utbetalats.

 

Sveriges största emittent av gröna obligationer

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Hittills har Kommuninvest emitterat totalt 17,5 miljarder kronor i fyra transaktioner, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.

– Det är kommunsektorn som ser till att Parisavtalets mål nås, det är i kommunerna de stora miljöinvesteringarna görs. Att så många kommuner och landsting vill använda sig av grön finansiering när man utvecklar energieffektiva bostäder och skolor underlättar också omställningen till en mer hållbar finansmarknad, säger Kommuninvests VD Tomas Werngren.

 

FN-pris för grön finansieringsmodell

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering. Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor.

Kommuninvests betydelse för att aggregera gröna upplåningsbehov och ge kommunala låntagare kostnadseffektiv tillgång till nationella och internationella kapitalmarknader har uppmärksammats av FN, Förenta nationerna, som 2017 tilldelade Kommuninvest sitt United Nations ”Momentum for Change” Climate Solutions Award i samband med klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland.

 

En film om Gröna lån och gröna obligationer

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef / Chef för Medierelationer,
tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Söderlundh, Utlåningschef, tel: 072-512 62 17,
e-mail: bjorn.soderlundh@kommuninvest.se