Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lina Dahlbäck och Ola Schön först att få Axelpriset

Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun, och Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun, fick 2018 års Axelpris. Pristagarna, som erhåller 25.000 kr var, fick utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm på onsdagskvällen.

– Det är mycket värdefullt att priset instiftats, vi behöver verkligen uppmärksamma de insatser som dagligen utförs i kommunala verksamheter, kommenterade SKL:s ordförande Lena Micko. Både Lina Dahlbäck och Ola Schön har visat hur man uthålligt och trots knappa resurser driver frågor om god ekonomisk hushållning, omprövar verksamheter, bereder bra beslutsunderlag och på den politiska ledningens uppdrag verkställer fattade beslut på ett effektivt sätt.

Det är kommunernas låneinstitut Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner som står bakom Axelpriset. Priset är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på.

Priset delas i år ut till kommunala tjänstemän som särskilt väl står upp för de värden Axelpriset vill uppmärksamma. Det är bland annat opartiskhet och saklighet i tjänsteutövningen, öppenhet och tillgänglighet samt omsorg om gemensamma medel.

Motiveringen för Lina Dahlbäck lyder: ”Lina Dahlbäck uppmärksammas särskilt för sitt målmedvetna arbete för att bättre styra ekonomiarbetet mot kommunens fastlagda ekonomiska mål samt för utveckling av helhetsbaserade metoder och arbetssätt som stöd för kommunstyrelsens uppföljningsarbete och uppsiktsplikt.”

Motiveringen för Ola Schön lyder: ”Ola Schön uppmärksammas särskilt för sitt mångåriga arbete med att förvalta och utveckla processer och system som värnar grundläggande värden om offentlighet, saklighet, oväld och integritet i en lokal representativ demokrati.”

Priset har fått namn efter Axel Oxenstierna som på 1600-talet lade grunden till den moderna staten och bidrog till att skapa en ordning som tydliggjorde rollerna mellan beslutsfattare och verkställare. En ordning som fortfarande är grunden för Sveriges moderna förvaltning.

Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening kommenterar valet av pristagare:

– För Kommuninvest är det angeläget att lyfta fram kommunala tjänstemän som värnar den offentliga verksamhetens principer, resultat och hållbarhet. Det är kompetenta medarbetare med integritet som i samspel med politiken är en av nycklarna till en bra framtida verksamhet.

Roger Johansson, ordförande för Public Partner AB, säger:

– Lina Dahlbäck och Ola Schön personifierar på ett bra sätt de klassiska tjänstemannaidealen, som i högsta grad gäller och behövs även nu. De är förebilder som exemplifierar det fina arbete som utförs av anställda inom offentlig sektor.

 

Om Lina Dahlbäck, ekonomichef i Malå kommun

Lina Dahlbäck, 31, är ekonomichef i Malå sedan 2012. Lina har ett koncernperspektiv på kommunens ekonomiska situation och arbetar för att successivt utveckla helhetsbaserade metoder och arbetssätt.

Lina verkar i en mindre kommun som har arbetat hårt för att anpassa sina verksamheter till en minskande befolkning. En utveckling som ställer särskilda krav på beslutsfattare och anställda.

Personligt: Gift med Albin och har två barn. På fritiden ägnar sig Lina åt utförsåkning med familjen, naturupplevelser och sitt hästintresse.

Om Ola Schön, kanslichef i Södertälje kommun

Ola Schön, 64, har under mer än tjugo år varit kanslichef i Södertälje kommun, där han ansvarat för en väl fungerande ärende- och beslutsprocess i en unikt händelserik och mångfacetterad kommun.

Ola verkar i en växande storstadskommun där en tredjedel av befolkningen är utrikes födda och där den kommunala vardagen präglas av betydande socioekonomiska utmaningar.

Personligt: Gift med Kristina, på fritiden intresserad av historia, släktforskning, musik, natur och sport (i synnerhet fotboll och ishockey).

Om Public Partner
Public Partner är ett konsultföretag som är verksamt inom främst offentlig sektor. Företaget har ett tjugotal konsulter med olika specialiteter inom bl.a. ledarskap, organisation samt samspel mellan politik och förvaltning. Företagets samhällsengagemang ligger till grund för att vara partner i Axelpriset.

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Krister Högne, VD Public Partner AB
tel: 073-0208432
e-mail: krister@publicpartner.se