Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Presentation EU-kommissionen: möte med medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering

​Kommuninvest deltog 3 december vid ett arbetsmöte i Bryssel med EU-medlemsländernas expertgrupp för hållbar finansiering. Mötet ingick som en del i arbetet med EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Kommuninvest var en av fem finansiella institutioner som hade bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter inom hållbar finansiering.

Med handlingsplanen vill Kommissionen uppnå tre målsättningar:

  1. Omdirigera kapitalflöden för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt
  2. Integrera hållbarhet i riskhanteringen
  3. Främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i ekonomin som helhet

För att uppnå detta har kommissionen tagit fram förslag inom tio olika åtgärdsområden, vilka avses omsättas i lagstiftning.

Läs Presentationen här (på engelska)