Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Största orderboken någonsin för en Kommuninvest-emission

Kommuninvest har lånat upp motsvarande 13,5 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Med en slutlig orderbok på över 31 miljarder kronor var det Kommuninvests mest övertecknade emission någonsin. 59 internationella placerare erhöll tilldelning i transaktionen, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker, även det ett rekord.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Det goda mottagandet för denna USD-emission återspeglar sannolikt ett mer osäkert marknadsklimat. Tack vare den goda efterfrågan utökades emissionsvolymen samtidigt som priset kunde justeras ned, i förlängningen leder det till lägre upplåningskostnader för Kommuninvests medlemmar. Det var en mycket bra start på årets upplåningsaktiviteter.

Kommuninvests prognos för upplåning under 2019 uppgår till 100-120 miljarder kronor.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34,
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Upplåning, tel: 070-696 77 69,
e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se