Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nordiska emittenter uppdaterar sin guide för effektrapportering från gröna obligationer

Vägledningen för effektrapportering av gröna obligationer, Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, har publicerats i en uppdaterad version. Rapporten lanserades ursprungligen 2017 av tio nordiska offentliga emittenter.

– Vi fortsätter att arbeta tillsammans med målet att harmonisera och utveckla nordisk rapporteringspraxis för gröna obligationer. Den uppdaterade versionen innehåller ett antal förbättringar och förtydliganden jämfört med tidigare version, samt rekommendationer om rapportering av klimatrelaterad fysisk risk och FN:s globala utvecklingsmål, säger Björn Bergstrand, som leder det nordiska samarbetet och är hållbarhetschef på Kommuninvest.

Det främsta syftet är att skapa en plattform för effektrapportering för undertecknarna och andra nordiska offentliga emittenter men initiativtagarna hoppas att den blir användbar även för privata emittenter samt för investerare i gröna obligationer.

– När det gäller gröna obligationer så kännetecknas nordiska offentliga emittenter av att vi finansierar såväl små som stora projekt och en bred palett av projektkategorier. Vi har också begränsade resurser för att arbeta med miljörapportering. Dessa riktlinjer underlättar vårt egna rapporteringsarbete samtidigt som de förhoppningsvis gör de olika rapporterna mer harmoniserade och jämförbara för läsaren, säger Torunn Brånå, chef för Green Finance på norska Kommunalbanken och ordförande för samarbetets tekniska / miljömässiga arbetsgrupp.

Rapporten har utvecklats av en grupp offentliga emittenter av gröna obligationer från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I gruppen ingår de kommunala låneinstituten Kommunalbanken (Norge), Kommuninvest (Sverige) och Municipality Finance (Finland); Svensk Exportkredit (SEK); samt sex svenska kommunala eller regionala emittenter, inklusive Göteborgs stad, Lunds kommun, Norrköpings kommun, Västerås stad, Örebro kommun, Region Skåne och Region Stockholm.

Gruppen förväntar sig att intresset för effektrapportering av gröna obligationer kommer att öka, pådrivet bland annat av EU:s pågåendet arbete med en åtgärdsplan för hållbara finansmarknader och en taxonomi för hållbara ekonomiska aktiviteter.

– Genom detta harmoniseringsinitiativ bidrar vi till ökad transparens och en mer konsekvent hantering av effektrapportering för gröna obligationer från nordiska offentliga emittenter. Att utveckla robust och harmoniserad metodik för rapportering av klimatfinansering är av stor betydelse för alla intressenter i marknaden, säger Antti Kontio, upplåningschef och hållbarhetschef på MuniFin och finsk talesperson för samarbetet.

Om rapporten: Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting

Rapporten ger riktlinjer för hur miljönyttan för investeringar finansierade med gröna obligationer kan rapporteras. Den vägleder kring allmänna frågeställningar som att särskilja mellan reducerade och undvikta utsläpp och att rapportera påverkan i förhållande till den del som finansieras av gröna obligationer.

Guiden ger förslag till relevanta mätvärden och indikatorer för åtta olika projektkategorier. Ansatsen bygger vidare på de rapporteringsmetoder som föreslagits av Green Bond Principles och en grupp multilaterala utvecklingsbanker.

Under utvecklingsarbetet har både det norska klimatforskningsinstitutet CICERO Center for International Climate Research, Nordiska Investeringsbanken, SEB och Credit Agricole samt ett antal investerare bidragit med synpunkter.

   Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting

 

Kommentar från Harald Francke Lund, VD, CICERO Shades of Green:

– Genom den här uppdateringen fortsätter Nordic Position Paper att vara riktmärket för högkvalitativ rapportering på den gröna obligationsmarknaden. Vi uppskattar särskilt att emittenter uppmuntras att rapportera om fysiska klimatrisker. Vi ser en växande efterfrågan för denna typ av information från investerare, eftersom de i allt högre grad noterar konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Kommentar från Fransesca Suarez, Hållbarhetsanalytiker, Mirova:

– Transparens och harmonisering av data är avgörande för att skapa en robust och tillförlitlig marknad för gröna obligationer och för att främja hållbar finansiering. Det här initiativet från de nordiska emittenterna hjälper investerare och emittenter att bättre förstå hur vi förflyttar oss mot en 1,5° – 2 ° värld.

Kommentar från Tanquy Claquin, chef för Sustainable Banking, Crédit Agricole:

– Öppenhet, tillförlitlighet och konsekvent data är avgörande för att ytterligare utöka marknaden för gröna obligationer och hållbar finansiering i allmänhet. I detta avseende är detta nordiska initiativ mycket användbart. Det kommer att tjäna emittenter, långt utanför undertecknargruppen, och bidra till bättre praxis i marknaden.

Kommentar från Christopher Flensborg, chef för klimat och hållbar finans, SEB:

– Det är initiativ som dessa som gör det möjligt för finansmarknaden att proaktivt kunna bidra till att bygga hållbara samhällen. Denna uppdaterade rapport ger ytterligare vägledning om viktiga aspekter av effektrapportering, det underlättar harmonisering, effektivitet och hållbar tillväxt på den gröna finansmarknaden.

Kontaktinformation

Kommuninvest (huvudkontakt för frågor och kommentarer)

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef
tel: 0708 86 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommunalbanken

Torunn Brånå, Head of Green Finance
+47 911 58 528, e-post: tob@kbn.org

MuniFin

Antti Kontio, Head of Funding and Corporate Responsibility
+ 358 9 6803 5634, e-post: antti.kontio@munifin.fi