Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kallelse och handlingar till föreningsstämma 2019

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 på Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm.

 Föreningsstämmohandlingar 2019

Mer information