Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest får höjd ESG-rating

Kommuninvest har förbättrat sin hållbarhetsrating från ISS-oekom. Vid den senaste utvärderingen, i mars 2019, erhöll Kommuninvest i Sverige AB en hållbarhetsrating om B-, en förbättring med två steg. Kommuninvest tillhör nu den grupp finansiella institutioner som har högst hållbarhetsrating hos ISS-oekom.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

– Investerare lägger allt större vikt vid att emittenter har ett solitt och genomtänkt hållbarhetsarbete, och kraven höjs successivt. Kommuninvest strävar efter att vara i framkant när det gäller frågor kring miljö, socialt och ägarstyrning, så kallade ESG-faktorer, och vi är glada att nu ha erhållit ett hållbarhetsbetyg som är på samma nivå som de bästa i marknaden. Ambitionen är dock att kunna ta ytterligare steg framåt inom dessa frågor.

Kommuninvests roll är att finansiera de investeringar som sker i den kommunala sektorn, med tyngdpunkt på investeringar i nya bostäder, utbyggd infrastruktur, sjukhus och skolor. Med en utlåning om över 350 miljarder kronor är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn. Kommuninvest är även Sveriges största emittent av gröna obligationer, upplåningsinstrument där medlen öronmärks för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

ISS-oekom’s betygsskala sträcker sig från D- till A+. Bland de 78 finansiella institut som utvärderats har mindre än tio procent erhållit ett betyg om B-. Inget institut har erhållit en högre nivå än B-.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: +46 070-6073834
christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer
Tel: +46 070-886 94 76
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se