Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Digital signering tillgängligt för kommuner och helägda bolag

Nu kan kommunala bolag som är kunder till Kommuninvest signera låneavtal digitalt. I samband med detta blir låneavtal för bolag två separata dokument; ett låneavtal som går till bolaget för signatur och en borgensförbindelse som går till borgensmannen för signatur.

Digital signatur innebär att dokumentet signeras med BankID. Den som gör affären kommer att få ett signeringsuppdrag via KI Finans Signera. I signeringsuppdraget väljs hur många som ska signera respektive dokument och mejladresser till de som ska signera anges. Den som signerar får ett mejl och behöver inte logga in i KI Finans.

Notera att delägda bolag, på grund av tekniska begränsningar, bara kan använda sig av digital signering för bolagslån med en borgensman. De lån som har fler än en borgensman får även fortsättningsvis signeras manuellt.

 

Guide för den som ska signera

Guide för den som gör affären